2023-fake or fact

HGW std. , Μαυρομιχάλη/Mavromichali 138, Athens

Dates: 18-19 and 25-26 Νοεμβρίου/November

Η εικαστική κουήαρ έκθεση-φεστιβάλ: «Πολιτική Ανυπακοή» επέστρεψε για 16 φορά στον νέο χώρο τέχνης HGW std για δύο σαββατοκύριακα. Το θέμα αυτής της χρονιάς ήταν η αλήθεια και η παραποίηση της, μύθοι, γεγονότα και ψέματα και η δύναμη που αντλείται από την διαχείριση τους. Τι είναι αλήθεια; Εννέα εικαστικοί καλλιτέχνες απάντησαν δίνοντας την δική τους queer οπτική γωνία.  // The queer visual arts festival: “Civil Disobedience” was back for a 16th time at the new art space HGW std for two weekends. The theme of this year was the truth, it’s manipulation, myths, facts and lies and the power that comes from managing them. What is truth? Nine visual artists gave answers through their own queer viewpoint.

Η έκθεση

Στον χώρο του HGW std υπήρχαν εκθέματα από/Artists:

Emmanuel Barroyer, Orçun Karamustafa, Λάμπρο Κορδολαίμη, Νέλλυ & Αιμιλία, Unseethat, Πάνο Μπαλωμένο, The Peacock, Ζωή Μαντά και Menelas.

Τα εγκαίνια

Στα εγκαίνια που έγιναν Σάββατο 18 Νοεμβρίου 20:00-23:00 έπαιξε μουσική ο DJ Hutinho και παρευρέθηκαν πολλοί από τους καλλιτέχνες // Opening Night is Saturday 18th of November 20:00-23:00 and Dj Hutihno played some music.

Ομοερωτική Ποίηση Requiem

Για 5 χρόνια η έκθεση μας συνοδευόταν από την θρυλική παράσταση: “Drag Queens read Homoerotic Poetry” ένα νόθο παιδί της Άννα Γούλα και του Μενέλα που πάντρευε την τέχνη της ποίησης με την τέχνη του drag. Στο φουαγιέ του HGW std μάθατε για την ιστορία αυτής της παράστασης μέσω αποσπασμάτων από τις παραστάσεις που για 5 συναπτά έτη άφησαν συγκλόνισαν το Αθηναϊκό κοινό. Στα αποσπάσματα είδατε τις: Άννα-Γουλα: Melita Scabeau, Aphrodite HGW, Lala Colopee, Vanessa Cardui, Zackie Oh, Χάνι Μερκούρη, Nikolaos the Great, Smaragda, Holly Grace, Rico M.D., Darlissa Berry, Chraja, Darla Cupid, Filothei, Hollywood Volta. // For 5 years our exhibition included a legendary performance called “Drag Queens read Homoerotic Poetry” an illegitimate child of Anna Goula and Menelas that married the arts of poetry and drag. At the HGW std lobby you learnt about the history of this show that shook the Athens crowds via short clips. In the excerpts saw: Άννα-Γουλα: Melita Scabeau, Aphrodite HGW, Lala Colopee, Vanessa Cardui, Zackie Oh, Χάνι Μερκούρη, Nikolaos the Great, Smaragda, Holly Grace, Rico M.D., Darlissa Berry, Chraja, Darla Cupid, Filothei, Hollywood Volta.

«Ήσαν και οι δύο ανώμαλοι» Προβολή-Συζήτηση Κυριακή 26 Νοεμβρίου 18:00

Την Κυριακή 26 Νοεμβρίου στις 18:00 σε συνεργασία με το Athens Porn Film Festival παρουσιάσαμε το ντοκιμαντέρ του Κώστα Πάρη «Ήσαν και οι δύο ανώμαλοι» με αγγλικούς υπότιτλους. Το ντοκιμαντέρ καταπιάνεται με την δολοφονία του Ανέστη Παπαδόπουλου από τον σύντροφο του Χρήστο Ρούσσο, μια υπόθεση που συντάραξε την ελληνική κοινωνία στα τέλη της δεκαετίας του ’70. Με αφορμή αυτή την ιστορία καλέσαμε τον queer θρύλο των media Γρηγόρη Βαλλιανάτο να μας μιλήσει για την «Queer εκπροσώπηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από τα 70’s στο σήμερα» και φυσικά συνομίλησε με το κοινό// On Sunday the 26th of November at 18:00 in partnership with the Athens Porn Film Festival we presented the documentary by Kostas Paris: “They were both perverts” with english subtitles. The documentary deals with the murder of Anestis Papadopoulos by his partner Christos Roussos, a case that shocked greek society in the late 70s. On this occasion we invited the queer legend of media Gregory Vallianatos to talk to us about “Queer representation in the mass media from the 70s till today” and of course converse with the audience.

Πολιτική ανυπακοή: fake or fact (the truth is history)

Τι είναι αλήθεια; Για χιλιετίες το ερώτημα μαστίζει φιλοσόφους και επιστήμονες. Από την αρχή του χρόνου η ανθρωπότητα προσπάθησε να εξηγήσει τον κόσμο και τη ζωή μέσα από τη δημιουργία μύθων που είχαν νόημα και τους πίστευε η πλειοψηφία των ανθρώπων στην κοινωνία τους. Αυτή η κοσμοθεωρία άλλαξε μόνο είτε με πιο ακριβή περιγραφή είτε με έναν πιο πειστικό μύθο. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας, αρκετοί άντρες, ναι, ήταν κυρίως άνδρες, είχαν αφιερώσει τη ζωή τους στην ανακάλυψη της αλήθειας για τη φύση των πραγμάτων και στην προώθηση της γνώσης και της ανθρωπότητας, θα τους ονομάσουμε φιλόσοφους και επιστήμονες. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, ένας άλλος αριθμός ανδρών, ναι, ήταν κυρίως άνδρες, έχουν καταλάβει ότι αυτό που πραγματικά έχει σημασία δεν είναι καθόλου η αλήθεια, αλλά αυτό που οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι αληθινό και αφιέρωσαν τη ζωή τους όχι στην ανακάλυψη αλλά στον έλεγχο της γνώσης και των ανθρώπων, θα τους λέμε παπάδες και πολιτικούς.

Αν κοιτάξουμε την ιστορία της ανθρωπότητας, θα μοιάζει ψευδώς σαν μια ευθεία γραμμή από τον μύθο στη λογική, από τη θρησκεία στην επιστήμη, από το σκοτάδι στο φως. Ενώ θα υποστηρίζαμε ότι αυτό είναι γενικά αλήθεια, η γραμμή απέχει πολύ από την ευθεία και υπάρχουν πολλές ανατροπές στο δρόμο, μερικές είναι μεγαλύτερες άλλες μικρότερες, αλλά είναι σίγουρα εκεί. Η παρούσα ιστορική μας στιγμή είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα.

Καλούμε τους καλλιτέχνες να αναλογιστούν τη φύση της αλήθειας, τη χειραγώγηση των γεγονότων, τη διαγραφή και την ανάκτηση ιστοριών από μια φεμινιστική και queer οπτική.

Λέξεις κλειδιά: μύθος, ιστορία, γεγονός, αλήθεια, ψεύτικες ειδήσεις, εναλλακτικές αλήθειες, ιστορία, αποαποικιοποίηση, μετά-αλήθεια, έλεγχος.

Civil Disobedience: fake or fact (the truth is history)

What is truth? For millennia the question has plagued philosophers and scientists alike. Since the dawn of time humanity has tried to explain the world and life through creation of myths that made sense and were believed by a majority of people in their society. This world view was only changed by either more accurate description or a more favourable myth. Throughout history, a number of men, yes it was mostly men, have devoted their lives to discovering truth about the nature of things and advancing knowledge and humanity, we shall call them philosophers and scientists. However, at the same time, another number of men, yes it was mostly men, have understood that what really matters is not truth at all, but what people believe to be true and devoted their lives not to discovery but to controlling knowledge and people, we shall call them priests and politicians.

If we look at humanity’s history, it will, falsely look like a straight line from myth to logic, from religion to science, from darkness to light. While we would argue that this is generally speaking true, the line is far from straight, and there are many twists and turns on the way, some are bigger some smaller, but they are definitely there. Our present historical moment being a very good example.

We invite artists to contemplate the nature of truth, the manipulation of facts, erasing and reclaiming of histories from a feminist and queer perspective.

Key words: myth, story, fact, truth, fake news, alternative truths, history, decolonisation, post truth, control.